TAIO

Voordewindhond - Deerhound - reu - Taio
Voordewindhond - Deerhound - reu - Taio
Voordewindhond - Deerhound - reu - Taio

Taio stond ook niet op de windtegenpagina. Hij was bij zijn fokker teruggekomen en die zocht via ons een nieuw huis. Een goede fokker neemt natuurlijk verantwoordelijkheid voor zijn fokproducten, maar de vaak gehoorde opvatting dat ‘de fokker  zelf de hond hoort terug te nemen’  is toch niet geheel zonder haken of ogen. Het is nou eenmaal niet altijd mogelijk of wenselijk om een volwassen hond te integreren in een bestaand, gevestigd roedel. En zelfs als dat wel kan, is het soms toch gewoon beter dat de teruggekomen hond naar een ander, eigen huis gaat waar hij, al dan niet in gezelschap van een of twee honden, meer aandacht kan krijgen. En zeg nou zelf, is het ook niet gewoon verantwoordelijkheid voor je fokproduct nemen als je hem terugneemt of -haalt en dan bijvoorbeeld via Voordewindhond een andere plek voor hem of haar zoekt? Wij denken van wel.

 

Na deze lange inleiding: Taio kwam dus terug, ging eerst een poosje in opvang bij een van onze opvangadressen, die al heel lang worstelen met de vraag ‘wel een nieuwe eigen hond of toch nog maar niet?’ Na een aantal weken werd het antwoord op de vraag toch langzaamaan duidelijk: Taio was nog heel jong en het gezin kon alleen met behoorlijk wat moeite aan zijn enorme bewegingsdrang gevolg konden geven. En hij verdiende beter. Hun hond komt nog wel!

 

Mensen die veel met ons meewandelen in Kootwijk herinneren zich misschien de Ierse Wolfshond Gordon nog? Hij was de hond die we al van grote afstand op de Heetweg konden horen zingen! Gordon kwam de laatste tijd niet meer mee wandelen omdat hij echt heel oud was geworden. En het onvermijdelijke gebeurde natuurlijk: tot zijn vrouwtjes onuitsprekelijke verdriet overleed Gordon.

 

Maar de tijd was inmiddels wel rijp voor een opvolger. Taio is dan wel geen Ier maar dan toch wel een volle neef: een Deerhound. Foto’s werden gestuurd (en helaas pas na een aantal uren ontvangen…) en daarna was het klaar.

 

Ontmoeting geregeld, kennismaking gedaan, hup, de auto in. Naar huis!

 

Taio is heel snel ingeburgerd en we gaan er vanuit dat hij , samen met Rico, de komende jaren weer regelmatig de feestvreugde op het zaterdagse zand zal komen verhogen.