Een hond adopteren

Wanneer u een windhond zoekt of al een leuke hond op de site heeft gezien, dan is ligt het voor de hand dat u méér wilt weten. U kunt daarvoor met de hondenbemiddelaars bellen. Maar misschien heeft u eerst nog wel een paar vragen over hoe de herplaatsing bij Voordewindhond in zijn werk gaat.

 

Hoe werkt het?

Een deel van onze honden vindt u op onze website en de kans is groot dat u daar dan ook een hond heeft gezien die uw interesse heeft gewekt. Maar mocht u geen hond gezien hebben die u aanspreekt, dan is het toch de moeite waard even met de hondenbemiddelaars te bellen. Vorig jaar is namelijk ongeveer de helft van de honden niet voorgesteld op de website, omdat we voordat het zover was al een geschikte nieuwe eigenaar hadden gevonden.

 

Een goed netwerk is onontbeerlijk en in de afgelopen jaren hebben we dan ook hard aan de verbetering daarvan gewerkt. Bovendien hebben wij een omvangrijke lijst met mensen die zich ooit bij ons hebben gemeld naar aanleiding van een te herplaatsen hond.

 

Soms visten deze mensen nèt achter net of kwamen wij tijdens het gesprek gezamenlijk tot de conclusie dat de hond waar ze voor belden toch niet de juiste voor hen was.

 

De gegevens van deze mensen worden geregistreerd en zodra er een hond is waarvan wij denken dat hij misschien bij één van hen past, nemen wij contact op.

 

Voordewindhond streeft ernaar om een nieuw huis te vinden dat optimaal aansluit bij de behoeftes van de hond. Bijvoorbeeld: een windhond die altijd gelukkig in een roedel leefde, plaatsen wij het liefst bij mensen die al één of meerdere windhonden hebben. Voor twee windhonden die hun hele leven bij elkaar zijn geweest en erg aan elkaar hangen, zoeken wij net zo lang totdat we iemand vinden die bereid is beide honden op te nemen. Of een hond die katten hoog op zijn hitlijst heeft staan gaat natuurlijk niet naar een nieuw huis waar ook katten wonen.

 

Het gesprek

In een aantal telefoongesprekken of een persoonlijke kennismaking worden uw verwachtingen van de hond van uw dromen in beeld gebracht en bekijken we samen met u of de hond waar u voor gevallen bent ook echt de juiste keuze is of dat een andere hond toch beter bij u zou passen.

 

Als alles er positief uitziet, dan maken we een gezamenlijke afspraak om kennis te maken met uw hond, de vorige eigenaar (of de opvangfamilie) en de hondenbemiddelaar. Als alles naar wens verloopt, neemt u de hond natuurlijk gelijk mee. U tekent daarvoor een voorlopig contract. Sommige mensen weten al na drie dagen dat ze hun nieuwe hond nooit meer zullen afgeven, andere mensen hebben wel een paar weken nodig. Pas op het moment dat hond en mens ècht gelukkig met elkaar zijn, sluiten wij het definitieve contract met u af en dan maakt u het adoptiebedrag aan ons over.

 

Tijdens de gewenningsperiode houden wij contact met elkaar over de vorderingen van uw hond. En als zich in die tijd problemen voordoen, zullen wij u met raad en daad terzijde staan; mochten zich onoverkomelijke problemen voordoen, dan nemen wij de hond natuurlijk terug en gaan wij op zoek naar een ander thuis voor de hond.

Windhondenvereniging Voordewindhond - windhond - whippet

Wat kost het?

Voordewindhond is een erkende dierenbeschermingsorganisatie en wij kopen en verkopen dus geen honden. U betaalt voor een hond een adoptiebedrag van €250. Dat bedrag geldt voor iedere hond, d.w.z. jonge honden, oude honden, raszuivere honden, mixen, honden met en zonder stamboom, ze kosten allemaal hetzelfde.

De inkomsten uit de adoptiebedragen worden -uiteraard- gebruikt ter bestrijding van de gemaakte kosten (telefoon, opvangkosten, dierenartskosten, benzinekosten etc) en wat eventueel overblijft wordt weer ingezet voor de volgende honden die op onze hulp zijn aangewezen. Het is de bedoeling dat u bij het ophalen van de hond het adoptiebedrag direct betaalt. Mocht het zo zijn dat wij hond weer terug moeten nemen omdat het echt niet gaat, dan betalen we u het adoptiebedrag, onder aftrek van eventueel gemaakte kosten, uiteraard terug. Met ‘eventueel gemaakte kosten’ bedoelen we bijvoorbeeld de benzinekosten als Voordewindhond de hond bij u thuis moet komen ophalen.

 

Uit het oog, uit het hart?

Ook nadat u de hond definitief hebt overgenomen, staan wij u bij vragen of moeilijkheden graag terzijde. Het komt, gelukkig weinig, voor dat iemand die een hond van ons heeft zelf in zulke omstandigheden raakt dat hij de hond weer af moet geven. Maar mocht dat zo zijn, dan nemen wij de hond terug en zoeken wij opnieuw een goed tehuis voor hem. Ook als er helemaal geen problemen te rapporteren zijn, vinden wij het altijd leuk om te horen hoe het met uw hond gaat. Foto’s zijn van harte welkom en misschien voelt u er wel iets voor om een aardige tekst over uw hond te schrijven voor de “Wind mee!” pagina op onze website.

 

Wie moet ik bellen?

Wanneer u een hond wilt adopteren of misschien eerst even met een van ons wilt praten, kunt U het beste de hondenbemiddelaars bellen of mailen. U vindt de telefoonnummers en e-mailadressen bij ‘contact‘.

Categorieën

Help ons helpen

1 doel:

EEN GOED HUIS

14

RASSEN

2

HONDEN OP ZOEK

14

HONDEN GEPLAATST