Aanbevelen aan een vriend

Indira

Indira was de jongste van de drie en voor haar vonden we met behulp van de fokker een uitstekende plek bij een mevrouw die letterlijk haar hele leven Afghanen had gehad en nu, voor het eerst, zonder Afghaan was, aangezien haar laatste kort tevoren was overleden. Dat overlijden was nogal plotseling en onverwacht gebeurd, maar ook de komst van Indira was onverwacht en plotseling.
Indira