Recommend to a friend

Massi

Massi vond zijn nieuwe huis zonder dat hij op de website werd voorgesteld. De oorspronkelijke eigenaar van Massi was ernstig ziek en kon hem niet langer verzorgen. Vervolgens ontfermde een rechtgeaarde dierenbeschermer zich over hem en bood hem onderdak.
Massi