Over ons

Windhondenvereniging Voordewindhond - windhond - greyhound

Verenigingsgeschiedenis

 

Voordewindhond werd in mei 2010 opgericht, maar past wel in een veel langer teruggaande geschiedenis rond de zorg voor windhonden. De windhondzorg begint eigenlijk in de jaren zeventig van de vorige eeuw in Duitsland, waar een handjevol windhondliefhebbers een privé-initiatief startte met als doel in nood geraakte windhonden te helpen. In de loop der tijd liep het aantal aangeboden honden steeds verder op en uiteindelijk werd in 1993 een officiële vereniging opgericht, Windhunde in Not e.V.

 

Min of meer door toeval ontstond rond 2001 samenwerking met Nederlandse dierenbeschermers en het duurde niet heel erg lang voordat er ook honden vanuit en naar Nederland herplaatst werden. Na een paar jaar was het zelfs zo dat de helft van het aantal te plaatsen honden uit Nederland kwam. In 2006 werd toen, als onderdeel van Windhunde in Not e.V. de Stichting Windhonden in Nood opgericht.

 

Vier jaar later bleek dat het toch beter was de Nederlandse stichting als zelfstandige organisatie voort te zetten. Besloten werd de stichting af te bouwen en een nieuwe vereniging op te richten. Dat was ook een prima gelegenheid om een nieuwe, positief klinkende naam te verzinnen. Na een heuse windhondvolksraadpleging viel de keuze op: Voordewindhond. Aanvankelijk had Voordewindhond ook een kleine vertegenwoordiging in Frankrijk en Duitsland, maar uiteindelijk bleek het sneller en efficiënter om betee samen te werken met de Duitse zusterverenigingen, Windhunde in Not e.V. en de Windhundhilfe.

 

Missie

 

De missie van Voordewindhond luidt: Helpt. Plaatst. Zorgt. Dat betekent dat wij een helpende hand bieden aan windhonden en hun mensen. Soms zijn mensen al geholpen met een goed advies of wat begeleiding. Maar in veel gevallen zorgen we voor een nieuwe eigenaar voor de hond en, als dat nodig is, ook voor opvang, vervoer en diergeneeskundige zorg. Ook wordt veel tijd en energie gestoken in nazorg. Want als het aan ons ligt, gaat het alle windhonden voor de wind!

Windhondenvereniging Voordewindhond - windhond - greyhound

Wat doet Voordewindhond?

 

Herplaatsing

 

Voordewindhond zet zich in voor alle windhonden en windhondkruisingen die om wat voor reden dan ook een nieuw huis nodig hebben. De nadruk ligt daarbij op honden van particuliere eigenaren in Nederland en België.

 

Er zijn verschillende redenen waarom een windhond zijn huis verliest. Het kan zijn dat zich in het leven van de eigenaar zulke ingrijpende veranderingen hebben voorgedaan, dat er weinig anders overblijft dan een nieuw huis te zoeken voor de hond. Bijvoorbeeld: scheiding, financiële problemen, verandering van werk, verhuizing, ziekte, overlijden. Soms ligt de oorzaak eerder bij de hond en zijn viervoetige roedelgenoten; daar kan de sfeer soms zo verprutst zijn dat herplaatsing van een of twee van de onruststokers de enige oplossing is.

 

Het zoeken naar nieuwe en geschikte eigenaren voor windhonden is de hoofdmoot van onze activiteit en neemt heel veel van onze tijd in beslag. Dit deel van het werk betekent ongelooflijk veel telefoneren, e-mailen en whatsAppen, maar ook de organisatie van opvang en vervoer en het contact houden met nieuwe eigenaren zijn tijdrovende bezigheden.

 

Voorlichting en advies

 

Daarnaast heeft Voordewindhond ook een voorlichtende en adviserende functie. Mensen die aan een windhond willen beginnen kunnen hier informatie krijgen over de behoeften, de pluspunten en minpunten van windhonden. Eigenaren van moeilijke -of gewoon stoute- windhonden kunnen hier terecht voor advies en ondersteuning. Soms kan op die manier nog wel eens voorkomen worden dat een hond herplaatst moet worden.

 

Tenslotte organiseert Voordewindhond ook regelmatig ontspannende activiteiten voor de windhond en zijn mensen. Zo is er bijvoorbeeld iedere maand een losloopwandeling , meestal op het zand van Kootwijk, maar een enkel keer ook langs het Noordzeestrand.  Op de dag van de jaarvergadering ondernemen we meestal nog iets anders, zoals coursing, behendigheid.

Windhondenvereniging Voordewindhond - windhond - barsoi

En de windhonden in Spanje dan?

 

Het lot van windhonden buiten ons eigen deel van Europa, en vooral die in de mediterrane gebieden, gaat ons zeer aan het hart en zij hebben zonder enige twijfel recht op de bescherming van mensen. Maar juist die groep windhonden wordt al door vele organisaties ondersteund. Dat is niet het geval voor de windhonden die “gewoon” hier geboren en getogen zijn en geen gruwelijke achtergrond hebben. Zij zijn daardoor natuurlijk niet gevrijwaard van problemen en daarom hebben ook zij recht op mensen die zich voor hen inzetten. En dat doen de mensen van Voordewindhond.

 

En asielen?

 

Soms belanden windhonden in asielen en ook daar probeert Voordewindhond tot een goede samenwerking te komen. Met verschillende asielen is de afgelopen jaren een prima contact ontstaan. In principe blijft de windhond in het asiel totdat er een nieuwe eigenaar is gevonden. Maar omdat veel windhonden niet goed gedijen in een asiel, zijn wij uiteraard altijd bereid om een asielhond over te nemen en hem onder te brengen op een van onze particuliere opvangadressen. Het adoptiecontract met de nieuwe eigenaren wordt altijd door het asiel afgesloten.

 

Geen Facebook?

 

Vaak wordt ons gevraagd of het echt waar is dat wij niet op Facebook zitten. Dat is inderdaad zo. Maar dat hebben we wel goed over nagedacht. Want aan de ene kant is natuurlijk de vergroting van de naamsbekendheid van Voordewindhond via Facebook wel een heel verleidelijke gedachte.

 

Aan de andere kant constateren wij, en niet alleen wij, dat Facebook ook veel ruimte aan mensen biedt om volledige ongecensureerd hun mening te ventileren. Vaak hindert dat niets: als grote hoeveelheden mensen allemaal hopen dat er gauw een gouden mandje gevonden wordt voor  een hond die een nieuw huis moet, dan is dat helemaal niet erg. Maar als mensen gaan schrijven dat het een schande is dat X zijn hond Y afgeeft of dat het de morele plicht van de fokker is om hond Y terug te nemen, dan is dat echt niet zinvol. Er zijn maar heel, heel weinig mensen die zomaar, makkelijk hun hond aan ons afstaan. Integendeel! En het is zeker niet iedere fokker gegeven een volwassen hond in zijn of haar eigen roedel te integreren.

 

Wij kiezen er dus voor om honden die bij ons worden aangeboden alleen op onze eigen site te zetten. We zorgen er natuurlijk wel voor dat onze site optimaal vindbaar is.

Bestuur

Rina de Vries

Voorzitter

Contact bestuur

Rina de Vries is de voorzitter van Voordewindhond. Haar eerste kennismaking met windhonden was in 1986 toen in het asiel van Den Haag een veertien maanden oude afghaan op een huis wachtte. Het was liefde op het eerste gezicht. Frederik, zo heette hij, had zijn poten vol aan de opleiding van zijn moeder, die hoegenaamd niets van windhonden wist, maar hij was een geduldige, om niet te zeggen hardnekkige, docent. Na Frederik volgden nog vele afghanen. De meeste daarvan kwamen via Windhunde in Not.

 

Nu heeft zij, samen met Eleonoor, drie windhonden: Pinoli, de uiterlijk en innerlijk op een piraat lijkende whippet, de ik-zit-het-liefst-op-tafel  Afluki Lodewijk, die eigenlijk bemiddeld moest worden maar zelf vond dat dat niet meer nodig was en Ben de deerhound.  De wens van Eleonoor om twee honden te hebben en niet drie, vier of zelfs vijf, wordt voorlopig weer niet gehonoreerd.

Sabine Schacht

Penningmeester

Contact penningen en declaraties

Sabine Schacht is met ingang van 2018 de nieuwe penningmeester van de vereniging. Zij zal, net als haar voorganger, ervoor zorgen dat de middelen van de vereniging goed beheerd en zorgvuldig geadministreerd worden. Sabine is Duitse met een heel speciaal plekje in haar hart voor Nederland. Zij leerde zichzelf in zeer korte tijd en zonder formeel onderwijs Nederlands.

 

Na vele jaren met een behoorlijke grote roedel cocker spaniels gedeeld te hebben, sloeg bij Sabine opeens het salukivirus toe. Van Windhunde in Not had ze een greyhound met kromme voeten en van Voordewindhond eerst een grippet, toen een afghaan en toen nog twee afghanen. Haar huidige roedel bestaat uit Lola. de eerdergenoemde greyhound met de kromme voeten en uit Otto en Nandu, twee afghanenheren.

Gerard Koole

Secretaris

Contact bestuur

Gerard vervult sinds de jaarvergadering van 2015 de functie van secretaris. Gerard en zijn gezin zijn Ierse Wolfshondmensen in hart en nieren. Het eerste contact tussen de vereniging en Gerard liep dan ook via de herplaatsing van een Ier. Een gebeurtenis die de bemiddelaar niet snel zal vergeten. De oude eigenaren hadden namelijk gezegd dat “Wotan” helemaal niet van autorijden hield en op geen enkele manier ertoe te bewegen was in een auto te stappen. Hmm… wel een beetje lastig voor zo’n enorme hond. Die pak je niet even op. Gelukkig was Gerard niet van plan dit soort fratsen te tolereren en sprak toen het moment van instappen daar was, kom, Wotan, we gaan! En wat dacht u? Wotan stapte gewoon in.

 

Sinds het overlijden van Wotan heeft een aantal opvanghonden tijdelijk bij Gerard en zijn familie gelogeerd, maar we weten zeker dat, gauw of niet zo gauw, toch nog een waardige opvolger voor Wotan zijn intrek bij Gerard zal nemen.

Help ons helpen

1 doel:

EEN GOED HUIS

14

RASSEN

2

HONDEN OP ZOEK

14

HONDEN GEPLAATST