Onze windhonden

Herplaatsing

Voordewindhond zet zich in voor alle windhonden en windhondkruisingen die om wat voor reden dan ook een nieuw huis nodig hebben. De nadruk ligt daarbij op honden van particuliere eigenaren in Nederland en België.

Er zijn verschillende redenen waarom een windhond zijn huis verliest. Het kan zijn dat zich in het leven van de eigenaar zulke ingrijpende veranderingen hebben voorgedaan, dat er weinig anders overblijft dan een nieuw huis te zoeken voor de hond. Bijvoorbeeld: scheiding, financiële problemen, verandering van werk, verhuizing, ziekte, overlijden. Soms ligt de oorzaak eerder bij de hond en zijn viervoetige roedelgenoten; daar kan de sfeer soms zo verprutst zijn dat herplaatsing van een of twee van de onruststokers de enige oplossing is.

Het zoeken naar nieuwe en geschikte eigenaren voor windhonden is de hoofdmoot van onze activiteit en neemt heel veel van onze tijd in beslag. Dit deel van het werk betekent ongelooflijk veel telefoneren, e-mailen en whatsAppen, maar ook de organisatie van opvang en vervoer en het contact houden met nieuwe eigenaren zijn tijdrovende bezigheden.

Voorlichting en advies

Daarnaast heeft Voordewindhond ook een voorlichtende en adviserende functie. Mensen die aan een windhond willen beginnen kunnen hier informatie krijgen over de behoeften, de pluspunten en minpunten van windhonden. Eigenaren van moeilijke -of gewoon stoute- windhonden kunnen hier terecht voor advies en ondersteuning. Soms kan op die manier nog wel eens voorkomen worden dat een hond herplaatst moet worden.

Tenslotte organiseert Voordewindhond ook regelmatig ontspannende activiteiten voor de windhond en zijn mensen. Zo is er bijvoorbeeld in de wintermaanden eens per maand een losloopwandeling langs het Noordzeestrand. Op de dag van de jaarvergadering ondernemen we meestal nog iets anders, zoals coursing of behendigheid.

En de windhonden in Spanje dan?

Het lot van windhonden buiten ons eigen deel van Europa, en vooral die in de mediterrane gebieden, gaat ons zeer aan het hart en zij hebben zonder enige twijfel recht op de bescherming van mensen. Maar juist die groep windhonden wordt al door vele organisaties ondersteund. Dat is niet het geval voor de windhonden die "gewoon" hier geboren en getogen zijn en geen gruwelijke achtergrond hebben. Zij zijn daardoor natuurlijk niet gevrijwaard van problemen en daarom hebben ook zij recht op mensen die zich voor hen inzetten. En dat doen de mensen van Voordewindhond.

En asielen?

Soms belanden windhonden in asielen en ook daar probeert Voordewindhond tot een goede samenwerking te komen. Met verschillende asielen is de afgelopen jaren een prima contact ontstaan. In principe blijft de windhond in het asiel totdat er een nieuwe eigenaar is gevonden. Maar omdat veel windhonden niet goed gedijen in een asiel, zijn wij uiteraard altijd bereid om een asielhond over te nemen en hem onder te brengen op een van onze particuliere opvangadressen. Het adoptiecontract met de nieuwe eigenaren wordt altijd door het asiel afgesloten.

Geen Facebook?

Vaak wordt ons gevraagd of het echt waar is dat wij niet op Facebook zitten. Dat is inderdaad zo. Maar daar hebben we wel goed over nagedacht. Want aan de ene kant is natuurlijk de vergroting van de naamsbekendheid van Voordewindhond via Facebook wel een heel verleidelijke gedachte.

Aan de andere kant constateren wij, en niet alleen wij, dat Facebook ook veel ruimte aan mensen biedt om volledige ongecensureerd hun mening te ventileren. Vaak hindert dat niets: als grote hoeveelheden mensen allemaal hopen dat er gauw een gouden mandje gevonden wordt voor een hond die een nieuw huis moet, dan is dat helemaal niet erg. Maar als mensen gaan schrijven dat het een schande is dat X zijn hond afgeeft of dat het de morele plicht van de fokker is om fokproducten terug te nemen, dan is dat echt niet zinvol.

Er zijn trouwens maar heel, heel weinig mensen die zomaar, makkelijk hun hond aan ons afstaan. Integendeel! Daar gaat vaak veel getob en gepieker aan vooraf. En het is zeker niet iedere fokker gegeven een volwassen hond in zijn of haar eigen roedel te integreren.

Enfin, om het gekrakeel zoveel mogelijk te vermijden, hebben we ervoor gekozen om honden die bij ons worden aangeboden alleen op onze eigen site te zetten. We zorgen er natuurlijk wel voor dat onze site optimaal vindbaar is.

Laatste nieuws!

Winkel

Geef

×

TOP