Onze windhonden

Donaties

De opvang en de zoektocht naar een passende nieuwe eigenaar voor een windhond vergen veel tijd en energie. Maar dat is helaas niet alles! Deze activiteiten brengen ook veel kosten met zich mee. Denkt u bijvoorbeeld aan het transport van de honden, de telefoonkosten en niet te vergeten de diergeneeskundige zorg. Soms is dat met een enting of een chip plaatsen klaar, maar soms moeten honden geopereerd worden of moet er dure diagnostiek gedaan worden.

Voordewindhond is een vereniging die door vrijwilligers wordt gerund. Wij hebben geen directeur, geen pand of kantoor of andere variaties op de strijkstok. De bestuursleden, de opvangouders en alle andere mensen die hand- en spandiensten verrichten voor Voordewindhond besteden met alle liefde al hun vrije tijd aan windhonden. Veelal betalen ze zelf ook nog van alles uit eigen zak: ze zien af van een voervergoeding, ondernemen ritten met hun auto zonder dat ze de kosten in rekening brengen, laten hun opvanghond enten en sturen niet de rekening naar de penningmeester.  

Maar het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat zij alle kosten zelf dragen!

Voordewindhond is voor zijn inkomsten aangewezen op leden, op eigenaren en liefhebbers van windhonden. Op u dus!

Onder het motto "alle beetjes helpen" verheugen wij ons op iedere bijdrage in de kosten. Voordewindhond is u, namens de windhonden die door uw en onze hulp nog een goed windhondleven kunnen hebben, zeer dankbaar voor uw financiële ondersteuning.

Klein vast bedragje, groot effect:

Wij zijn erg gebaat met een constante stroom van inkomsten, zodat we ook bij onvoorziene uitgaven geld ter beschikking hebben. Als u iedere maand automatisch bijvoorbeeld € 5 overmaakt, dan merkt u dat niet zo erg in uw portemonnee, maar wij wel!  Vooral als veel mensen dat doen! Als alternatief zou u met uzelf kunnen afspreken alle statiegeldbonnetjes aan Voordewindhond te doneren, of elke zaterdag al uw zakken, jassen en tassen  (en vergeet uw auto niet) op kleingeld te controleren en de vondst aan Voordewindhond over te maken.

Alle donaties, grote, kleine of gemiddelde, regelmatige of incidentele, ze zijn allemaal even welkom op onze bankrekening:

IBAN: NL41INGB0005178694 t.n.v. Voordewindhond, Hilversum
BIC: INGBNL2A

Je moet er eigenlijk niet aan denken:

Een balletje kan soms raar rollen en ongelukken zitten vaak in kleine hoekjes. Het is daarom de moeite waard om uw gedachten kort te laten gaan over de mogelijkheid dat het ook úw hond kan zijn die op de hulp van Voordewindhond aangewezen is. De ervaring is echt dat dat vaker voorkomt dan je zou denken!

Laatste nieuws!

Winkel

Geef

×

TOP