Onze windhonden

PDFPrinten

Lord Lucan

Lord Lucan stond niet op onze site, omdat we toen hij zijn intrede deed al een redelijk idee hadden over een nieuwe eigenaar. Lord Lucan moest eerst even een beetje aansterken, maar toen dat eenmaal gebeurd was en we nog beter konden inschatten waar voor soort afghaan hij was, toen stond, afgezien van wat logistiek passen en meten, niets zijn verhuizing meer in de weg.

Op een warme zaterdagmiddag, half mei, op de dag van de jaarvergadering om precies te zijn, brachten we Lord Lucan naar zijn nieuwe mens. Deze had zich enorm op zijn nieuwe hond verheugd en de ontvangst was dan ook hartelijk. Lord Lucan ging direct demonstreren dat hij toch heus een rasechte afghaan was, want hij ging onmiddellijk een grondig rondje huisinspectie doen. Op de bank, in de vensterbank, de kooi van de papegaai (!) en uiteraard, hoe kan het anders, het aanrecht. Alles in orde bevonden!

Lord Lucan deelt zijn nieuwe mens met twee Jack Russels, met wie hij het prima kan vinden. Wij wensen mens en alle honden veel geluk!

Nawoord: er zijn wel eens mensen die vinden dat wij denken de wijsheid in pacht te hebben. Nou, dat vinden we niet en dat  is ook  helemaal niet zo. Het volgende verhaal illustreert niet alleen dat wij het ook wel eens fout doen, maar ook hoe gevaarlijk een foute plaatsing kan zijn. De nieuwe eigenaar van Lord Lucan wimpelde alle pogingen tot contact af. We gingen er zelfs een keer, onaangekondigd, langs, maar ook dat leidde tot niets. De deur ging niet open.

Dat gebrek aan contact is natuurlijk voor ons niet fijn, maar er zijn wel meer nieuwe eigenaren die, na een beginperiode met wat intensief contact, ook weinig prijs stellen op verder contact. En als het goed gaat met de geplaatste hond en zijn mensen, dan is dat ook niet het eind van de wereld. Maar in het geval van Lord Lucan was het wel bijna het eind van de wereld.  De nieuwe eignaar had -kennelijk- niet veel overwicht op zijn hond. Deze ontwikkelde zich dan ook tamelijk snel, al dan niet onder aanvoering van de twee Jack Russels, tot een eersteklas buurtterrorist. Een serie heftige incidenten leidde tot inbeslagname van de Lord Lucan. En dat biedt weinig perspectief, noch voor de hond, noch voor diegene die wil proberen hem daadwerkelijk  een langdurig verblijf in 'de justitiegang' van een asiel  te besparen of hem zelfs van de dood te redden. Alle gedragstests en beoordelingen van experts lieten gelukkig zien dat er helemaal niks mis was met Lord Lucan. Door enorme inspanningen van diverse instanties, een jurist en uiteraard Voordewindhond - het aantal mails en telefoontjes was enorm, zijn we er met vereende krachten in geslaagd Lord Lucan weer ‘vrij’ te krijgen.

We vonden al redelijk snel een fantastisch nieuw vrouwtje voor hem. Voor Lord Lucan, oftwel Louis, is het leven weer helemaal in orde. Maar we hadden hem graag zijn eerdere trauma willen besparen. 

En als u zich afvraagt of wij iets geleerd hebben van deze gang van zaken, dan is het antwoord 'ja'. We zijn nog voorzichtiger en kieskeuriger geworden en nieuwe eigenaren komen niet meer weg met contactontduiking. Mocht we geen contact kunnen krijgen met een nieuwe eigenaar, dan gaan we er gewoon heen. 

×

TOP